Anatomi, fysiologi og sygdomslære.

For at opnå eksamensbevis som uddannet phytoterapeut®, er det et krav, at du har bestået eksamen i fagene anatomi og fysiologi samt sygdomslære (patologi), inden du går til den endelige eksamen. Har du ikke allerede eksamen i disse fag, anbefaler vi, at du tager dem så tidligt som muligt i dit uddannelsesforløb.


I Danmark stiller SKAT og Sundhedsstyrelsen krav om, at man har gennemgået et pensum svarende til 200 timers undervisning i anatomi og fysiologi samt pensum svarende til 100 timers undervisning i sygdomslære (patologi).


Du kan vælge at tage fagene som e-learning eller som klasseundervisning.


Vi har gode tilbagemeldinger fra disse skoler:


Karsten Munk, 

E-medicus, 

Pons, 

afs-skolen, 


Udvalget af skoler, som underviser i disse fag er større og nye kommer til. Undersøg markedet, da finder du helt sikkert et sted, som passer til dig. 


OBS!

Udgiften til ovennævnte fag er ikke medregnet i prisen for Phytoterapeutuddannelsen, men skal betales direkte til den skole, du vælger at tage fagene hos.