Etiske regler for skolen:


a. Skolen forpligter sig til at undervise i fagets etik og i etiske dilemmaer, samt sikre, at ansatte og studerende kender de interne etikregler.

b. Skolen forpligter sig til at informere eleven om persondataloven, samt regler for opbevaring af personfølsomme data.

c. Skolen forpligter sig til at informere eleven om forsikringsforhold i forbindelse med elevbehandlinger.

d. Relationen mellem studerende og underviser skal være respektfuld og præget af lærerens faglige, professionelle dygtighed som underviser og supervisor/terapeut.

e. Hensynet til de studerendes personlige og indlæringsmæssige proces går forud for hensynet til skolens økonomiske interesser.

f. Skolen har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold om den studerende erfaret under uddannelsen. Videregivelse af oplysninger må kun finde sted efter samtykke, eller hvor der foreligger strafbare forhold.

g. Personlige oplysninger om den studerende skal opbevares, så de ikke er umiddelbart tilgængelige for udenforstående. Jvf Persondataloven.

h. Skolen har ansvaret for underviserens habilitet, så underviserens økonomiske eller andre interesser ikke påvirker forholdet mellem underviseren og den studerende.

i. Skolen forventes at leve op til almindelig god forretningsmoral