Phytoterapeutuddannelsen

Vi starter nyt hold i Aarhus weekenden 2. – 3. marts 2024


I København startes der nyt hold weekenden 5. – 6. oktober 2024


Skal du være med? 


Læs nedenfor, hvilken fantastisk verden du kan begive dig ud i og være en del af.


Ordet ’Phytoterapi’ stammer fra det gamle græske, det betyder 'terapi med fokus på lægeplanter'. 


Vi har taget det et skridt højere eller dybere om du vil. 


Titlen Phytoterapeut® er en registreret og beskyttet titel og kan kun opnås fra Urteskolen.


Skulle du nu sidde og tænke – hvordan udtales det navn mon, så kan vi berolige dig med, at du ikke er den første. Forklaringen kommer her: Phytoterapeut udtales ’fytoterapeut’.


Vi prioriterer klasseundervisning

Du kan sagtens opnå en god viden, når du læser og arbejder hjemme ved din egen computer. Her på skolen holder vi dog fast på tesen om, at i en branche, hvor vi har med mennesker at gøre, skabes det bedste grundlag for viden ved klasseundervisning. Her har du mulighed for at udveksle meget mere med andre, du hører de spørgsmål, som dine medstuderende stiller – og som du måske tænker, hov ja, det vil jeg faktisk også gerne vide mere om. Vi har plads til spørgsmål i vores undervisning, det skal der være. For os handler det om at uddanne phytoterapeuter, der har så bredt et grundlag som muligt.


Vi anerkender naturligvis at fjernundervisning er en god og effektiv læringsmetode, men hvor vi gerne bruger dette som en del af ajourføring af færdiguddannede phytoterapeuter, vil vi ikke gå på kompromis, når det gælder selve basisuddannelsen.


Her skal man have lov til at vokse som menneske, man skal lære andre ligestillede at kende, danne venskaber og udveksle erfaringer.


Vi ved, disse venskaber er guld værd. 


Uddannelsen tager 3 år. Her modtager du undervisning ca. 1 weekend om måneden, 10 gange om året. Vi forsøger at holde juli og december måned uden undervisning, da erfaringen viser, at her har man travlt med andre ting.

Studiet er lagt op til, at du kan have arbejde eller andre studier samtidigt. Weekendundervisningen foregår med hold i både Århus og København.


Der indsendes hovedopgave i forbindelse med phytoterapeutisk behandling af alle organsystemer, hvilket betyder, at du kommer til at lave 10 hovedopgaver igennem de tre år uddannelsen tager. Derudover afsluttes der med en større klientudregning eller anden opgave i forbindelse med eksamen.


Der er naturligvis studievejledning gennem hele forløbet, både telefonisk eller via mail.


Du modtager fuldt opdaterede kompendier i god tid før hver undervisnings-weekend, så du kan nå at læse materialet igennem inden undervisningen.

Kompendierne sendes som en pdf-fil og danner sammen med andet relevant materiale basis for din uddannelse, de er store (i gennemsnit 125 sider pr. gang), fyldestgørende og inkluderet i prisen.


Urterne

I løbet af uddannelsen vil du stifte bekendtskab med cirka 120 forskellige urter.


Moderne, vestlig phytoterapi baserer sig på virksomme urter fra hele verden. Vi følger nøje med i udviklingen og forskningen omkring urterne, så vi sikrer, at du har kendskab til de planter, som vil være mest relevante i behandling af en given situation.


Der er tale om urter, der har rødder i de gamle helbredelsestraditioner: den Traditionelle Kinesiske Medicin, den indiske Ayurveda medicin, de nord- og sydamerikanske indianeres traditionelle medicin, afrikansk urtemedicin samt urter, der har været anvendt i de europæiske klostre.


Udover at hente viden fra historien, arbejder vi indenfor den moderne, vestlige phytoterapi, som noget helt grundliggende, med planternes aktive indholdsstoffer. Vi er særligt privilegerede indenfor dette felt, idet der på verdensplan i disse år foregår en omfattende forskning i urtemedicinen. Det er tale om spændende forskning, der bekræfter den traditionelle brug af urterne og samtidigt afslører nye anvendelsesmetoder.


Vi lægger på Urteskolen endvidere stor vægt på, at vores studerende får en grundig indføring i kroppens biokemiske funktioner, da en forståelse for, hvad der sker på celleplan, danner grundlag for en optimal udnyttelse af urterne.


Samtidig ser vi også denne del af undervisningen som en væsentlig brik i den brobygning, der skal til imellem den etablerede og den alternative behandlerverden – en brobygning, der i fremtiden kan danne grundlag for en mere holistisk behandlingstradition.


Den phytoterapeutiske undervisning og behandling inkluderer altid forslag til justering af kosten, anbefalinger omkring vitaminer, mineraler og fedtsyrer samt gode råd omkring livsstil.


Der tages med andre ord højde for alle de individuelle livsstilsbetingelser, der kan optræde i det enkelte menneskes liv og du bliver senere i stand til at opstille en holistisk behandlingsstrategi til dine klienter.


Phytoterapeut uddannelsen opfylder så rigeligt kravene til RAB-registrering.


Urteskolen er medlem af SundhedsRådet, en paraplyorganisation for foreninger og skoler, der alle lever op til kravene for blandt andet RAB-registreringen.

En registreringsordning som vi i øvrigt arbejder meget på at få endnu bedre. Det er spændende og det er nødvendigt, at vi også ser på de overordnede aspekter. Du kan læse mere om SundhedsRådet her: 


Ønsker du mere information, har vi samlet alt, incl. priser og datoplaner i en pdf-fil.


Send en mail til: info@urteskolen.com, da sender vi med glæde til dig.