Priser for holdopstart 2023

Vi har ingen prisstigninger i år heller. Men, vi har ændret på muligheder for betalinger. Efter ønsker kan du nu betale 1 gang om året i 3 år.


Herunder finder du priser for opstart i 2023 for hhv. Aarhus og København. 


Betalingsmåde A:

Månedlig betaling på kr. 2.515,- i 36 måneder. Totalt kr. 90.540,-

Betalingsmåde A sker den 1.ste i måneden og er baseret på 12 måneder om året.


Betalingsmåde B:

Uddannelsen betales over tre gange hhv. ved uddannelsens start, året efter og året efter igen. Dette giver dig 7,5% rabat.

Betaling tre gange à kr. 27.920,-. Totalt kr. 83.760,-


Betalingsmåde C:

Hele beløbet betales på én gang ved uddannelsens start. Dette giver dig 12,5% rabat.

Hele beløbet indbetalt ved skolestart: kr.79.225,-


Priserne inkluderer

Al undervisning, supervision/hotline.

Alle URTEskolens kompendier som sendes som en pdf-fil sammen med ekstra, relevant materiale. Desuden underviserens slides og evt artikler omkring emnet. Overnatning ved internatkursus. Materialer til undervisning i cremer/ salver, aromaterapi samt praktisk ernæring.

Desuden rettelser af opgaver samt eksamener og censorer.


Udover dette skal du beregne udgifter til køb af ekstra kompendium med monografier, lup til iris analyse. 


Specifikt omkring betalingsbetingelser.

Vi henviser til Forbrugeraftaleloven (FAL) §28, stk. 1.

I flg. FAL kan aftalen mellem den studerende og skolen, efter 5 måneder fra aftalens indgåelse, opsiges med 1 måneds varsel.

Indbetalte beløb for undervisning udover de 5 måneder tilbagebetales straks, jf. FAL §29, stk. 1.

Ved stop i uddannelsen er vilkårene for rabat ved betalingsmetode B og C ikke opfyldt. Der tilbagebetales i forhold til betalingsmetode A.

Selvom du tilmelder dig tidligt for at sikre dig en plads, er kontrakten mellem studerende og skole først endeligt indgået ved betaling af først afsendte faktura. Herefter tilsendes studiemateriale ad hoc i forhold til kommende undervisning.