Datoplan, hold København 17


2020

4. - 5. januar

Iris analyse I


1. - 2. februar

Iris analyse II


15. - 16. februar

Behandling af muskel/skelet og urinveje


28. - 29. marts

Praktisk phytoterapi 2


2. - 3. maj

Praktisk phytoterapi 3


15. - 16. august

Phytoterapeutisk strategi og klinikdrift, samles med Århus-holdet.


12. - 13. september

Praktisk ernæring, hvis corona tillader det


20. september

Skriftlig eksamen


17. oktober

Mundtlig eksamen


Ret til ændringer forbeholdes