Datoplan, hold Århus 16


2020

11. - 12. januar

Iris analyse II


29. februar

Introduktion til homøopati


4. - 5. april

Phytoterapeutisk behandling af kvindeligt hormonsystem


18. - 19. april

Østens sygdomsforståelse og meridianer


1. juni

Aflevere hovedopgave i kvindeligt hormonsystem


20. - 21. juni

Muskel/skelet og urinveje


22. - 23. august

Cremer, salver m.m. på Urtegården


5. - 6. september

Praktisk phytoterapi 2


1. oktober

Aflevere hovedopgave i muskel/skelet og urinveje


23. - 26. oktober

Klientpsykologi, internatkursus


28. - 29. november

Phytoterapeutisk behandling af hjerte-kredsløb


2021

30. - 31. januar

Phytoterapeutisk behandling af endokrint system


1. marts

Aflevere hovedopgave i hjerte-kredsløb


13. marts

Phytokemiske stoffer


17. - 18. april

Aromaterapi på Urtegården


1. maj

Aflevere hovedopgave i endokrint system


15. - 16. maj

Phytoterapeutisk behandling af huden


Juni

Opstart med din eksamensopgave


12. - 13. juni

Praktisk phytoterapi 3


1. juli

Aflevere hovedopgave i huden


21. - 22. august

Naturdage/botanik


28. - 29. august

Phytoterapeutisk strategi, klinikdrift og lovgivning


5. september

Skriftlig eksamen


30. oktober

Mundtlig eksamen


Ret til ændringer forbeholdes.